Loading...

Khu di tích Lịch sử Quốc gia 60 Liệt sĩ TNXP Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái

HY SINH ĐÊM 24/12/1972 TẠI KHU VỰC GA LƯU XÁ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

Chi tiết
Giới thiệu

Công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan khu di tích lịch sử quốc gia

Ứng dụng công nghệ VR xây dựng mô hình tham quan khu di tích lịch sử quốc gia “Địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong Đại đội 915 hy sinh tại Lưu Xá (tháng 12/1972) phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên“ trong xu thế chuyển đổi số

Tham quan ảo
Hiện vật ba chiều
Tái hiện hình ảnh lịch sử
Nhân vật lịch sử
Hiện vật ba chiều

Hiện vật đặc trưng

Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Tư liệu lịch sử

Tư liệu tiêu biểu

Image
Tư liệu điển hình

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Image
Tên hiện vật

Thông tin hiện vật

Chi tiết
Hình ảnh tái hiện

Các hình ảnh lịch sử tái hiện bằng công nghệ VR

Hướng dẫn tham quan

Sơ đồ kịch bản tham quan khu di tích 915

Tham quan ảo

Tham quan tự động khu di tích 915

Di tích lịch sử Quốc gia nơi tưởng niệm 60 liệt sỹ TNXP, Đại đội 915, Đội 91 Bắc Thái tọa lạc tại phường Gia Sàng, TP. Thái Nguyên được xây dựng trên hệ thống mô phỏng ảo. Qua đó, du khách tham quan có thể lựa chọn hình thức tham quan chủ động hoặc tự động. Với hình thức tham quan tự động lộ trình tham quan được thiết đặt sẵn và người tham quan được trải nghiệm tham quan theo một kịch bản có sẵn với thuyết minh với các hình ảnh tham quan tương ứng.